PBB Lucky Regular Profile: Ali Forbes


NAME: Annalie "Ali" Forbes
AGE: 24 years old
BIRTHDAY:
FROM: Bulacan

Ali Forbes was the third Pinoy Big Brother Lucky Season 7 Regular housemate that was introduced to the public via noontime show 'It's Showtime' before entering the popular house Saturday night.

PBB Lucky Regular Profile: Baninay Baustisa


NAME: Princess Vaness Bautista
AGE: 20 years old
BIRTHDAY: 
FROM: Mabini, Batangas

Pinoy Big Brother Lucky Teen Edition is nearly ending but regular housemates were all ready and set to enter the house.

PBB Lucky Regular Profile: Tanner Mata


NAME: Tanner Mata
AGE: 22-year-old
BIRTHDAY:
FROM: Nueva Ecija

Last Thursday, Pinoy Big Brother revealed two new regular housemates who will be entering the famous house this coming weekend.

Look: Starbucks Limited Edition 2017 Planners

The much-awaited collection of stickers for Starbucks Planner every year is nearly here!

Credit: Starbucks Philippines and Rappler

EQUINOX: A Drag|Rave Halloween Ball - October 28, 2016


The Rave Industry is somewhat saturated with artists and festivals. Boxed by commercialism, only a few tries to make a difference in the sea of sameness. But there will always be good music, and interesting artists just looking for opportunities to be seen and heard in EDM's process of evolution and because fans deserve something new,  a new sound and a new experience, we dare to bring them to you.

PBB Teen Profile: Edward Barber


NAME: Edward John Barber
AGE: 16 years old
BIRTHDAY: July 15, 2000
FROM: Germany

Experience Taiwan’s Best Brands at Market! Market! on October 21-23, 2016

SPONSORED POST


Taiwan's best brands will once again be highlighted in the 4th Taiwan Excellence Experiencing Zone, this time, happening at Market! Market! Activity Center in Taguig City on October 21 to 23.

PBB Lucky Teen Profile: Yong Muhajil


NAME: Cornillo "Yong" Muhajil
AGE: 16-years old
BIRTHDAY: October 22, 1999
FROM: Zamboanga

Yong is a 16-year-old, Grade 9 student who knows how to sing, play basketball, volleyball and badminton. He also loves to cook most especially his favorite dish, Tinolang Manok.

Pinoy Bello in My Heart - Part 4

Pinoy Bello in my Heart - Part 4 (The Special-Siopao Cutie Story)

Written by: Amor Filia, Le Sorelle PublishingSa pagpapatuloy...

Napangiti lang si Marco sa kantiyaw na iyon ni Maverick. Kanina ay ipinasyal siya ng mga pinsan at nakasalubong nila ito sa daan, may dalang bola. Sa basketball court sila humantong at matapos ang halos isang oras na shooting ay napagpasyahan nilang tumambay na lang sa tindahang malapit sa court. Dati na niyang kilala si Maverick at kahit hindi siya madalas mauwi ng Pilipinas ay natatandaan niya ito.

“I had two girlfriends last year pero ngayong taon, medyo lie low. Bad shot kasi kay Nanay eh. She thought, I was not taking my studies seriously pero papahirap na kasi talaga ang subjects ko.”

“Kapag may inspirasyon, mas masarap mag-aral, hindi ba, Zarex?” kantiyaw ni Edwin.

“Siyempre naman. Saka nasa tao naman iyan kung pababayaan niya ang pag-aaral niya o hindi. Kaya nga ba pag-iigihan ko ang diskarte ko kay Jean para mapasagot ko na siya sa Enero.”

“Bakit sa Enero pa eh Oktubre pa lang?” tanong ni Maverick.

“Magastos mag-lovelife ngayon dahil mag-uundas eh. Baka sa akin pa magpabili ng kandila e pati kandila sa bahay namin, maibigay ko pa.” Nagtawanan ang tropa.

“Tama, Pare. Magpapasko pa kamo. Mas magastos iyon.”

“E kung sa Enero ka sasagutin, may Valentines naman ng Pebrero, e ‘di gastos rin.”

“Aba, oo nga, ano pero baka kasi maunahan ako eh.” Napakamot ng ulo si Zarex na ikinatawa naman nilang lahat. “O sige, liligawan ko siya pero sasabihin ko na wala munang sagutan para hindi ako mapagastos.”

Tawa siya nang tawa. Na-miss niya ang kakalugan ng mga pinsan niyang ito. Sa Milan ay may mga kaibigan rin naman siya at masaya ring kasama ang mga iyon pero iba pa rin ang biruan ng mga Pinoy. Sobrang nakakaaliw.

“Ikaw, Mav? Napasagot mo na ba si Chai?” maya-maya ay tanong ni Edwin.

Bilang sagot ay iniliyad ni Maverick ang dibdib at saka mayabang na nagsalita. “Ang lakas ng loob niyong magtanong ha. Natural!”

“Talaga?”

“Oo naman! E ikaw, napasagot mo na ba si Anabelle?”

“Malapit na. Itong si Marco ang tanungin mo.”

Umangat ang kilay niya nang sa kaniya tumuon ang tingin ng tatlo.
“Why me? I don’t know anyone here na puwede kong ligawan.”

“Makakakita ka, ikaw pa. Just make your eyes lingap and make ligaw.”

Nag-high five ang apat habang malakas na nagtatawanan dahil sa sinabi ni Zarex.

“Ops, teka, hayan yata ‘yung anak ni Aling Lucia. Bumili tayo kunwari ng siopao para mapansin tayo.”

“Teka, hindi ba iyan si Nen—”

“Huwag kang maingay, ako ang didiskarte,” putol ni Maverick sa tanong niya.

“Saglit pare, ano’ng gagawin mo?”

“Sisipulan ko lang.”

“Baka mabastos siya,” worried niyang sabi.

“Para kang hindi lalaki, sisipulan nga lang!” gatong naman ni Edwin na mabilis namang inayunan ni Zarex.

“Eh mukhang masungit.”

“May naisip ako, mga pare,” ani Edwin na sumesenyas pa ang mga kamay. “Kung testing-in natin ang appeal nitong si Marco sa mga babae?”

“Kailangan pa bang testing-in iyon eh tingnan mo naman itong si Marco kompara sa atin, mapusyaw ang kulay at matingkad ang kaguwapuhan. Sino namang babae ang ii-snub diyan?”

“E ‘di iyang anak ni Aling Lucia,” nangingiting sabi ni Zarex. “Hindi ba may pagkamasungit nga iyan?”

“Tingnan natin kung uubra itong si Marco diyan.”

“Naku, itong si Maverick na lang, huwag na ako,” tanggi niya.

“Kapag hindi mo ito ginawa, pare, hindi ka namin sasamahan sa puntod ng lolo mo. Nakalimutan mo na ang pagpunta roon, kasasabi mo lang kanina.”

“Magpapasama ako kay Nonna.”

“Pagtatawanan ka ng nonna mo at iisipin niya na sa lahat ng lakad ay kailangan ka niyang samahan dito sa Bulacan. Yari ka kapag may lakad tayo at gustong sumama ni Nanang. Ano, gusto mo ba iyon?”

Napaisip siya sa sinabi ni Edwin.

“E ano ba kasi ang gusto niyong gawin ko?” tanong niya habang ang tingin ay nakatuon na ngayon sa papalapit na si Nene.

“SIOPAO! Ate, bili ka na ng siopao. Sabi mo kahapon, bibili ka eh,” ani Rita sa nakasalubong na kapitbahay na si Jemena. Akay nito ang anak na apat na taon ang edad.

Ngumiti ito sa kaniya at saka humakbang palapit. Bakit diyan nakalagay ang paninda mo ngayon?” tanong nito nang makita ang hawak niyang basket.

“Si Mamay ang may dala noong lalagyan eh. Pero mainit pa ito at maayos naman ang balutan ko kaya kumuha ka na.”

“O siya, sige at bigyan mo ko ng dalawa. Tig-isa kami nitong si James.”

Nakangiti rin niyang binigyan ng dalawang siopao ang kapitbahay. Pagkatapos itong suklian sa iniabot nitong beinte pesos ay tumalikod na siya. Liliko na sana siya sa kantong nadaanan nang may marinig na sutsot. Nang lumingon ay napakunot ang noo niya. Si foreign bangus ba ang sumutsot sa kaniya?

Lalong lumalim ang kunot sa noo niya nang marinig ang sinabi nito. “Nene!”alanganing sigaw nito na siya ang tinutukoy. Nang hindi siya sumagot ay sumigaw ulit ito. “Ciao, bella!” Ngumiti ito habang ang tropa nito ay nagkakantiyawan. Nagtagis ang bagang niya sa inis at nagsalubong ang mga kilay niya. Mukhang hindi niya type ang ibig ipakahulugan ng mga ito. Mabibilis ang mga hakbang na lumapit siya palapit sa grupo.

“Ano’ng sinabi mo?” sita niya sa kaharap na foreign bangus.

“I just called your name...” tila nagtatakang sabi nito. Ang tingin niya ay bigla itong namutla nang mameywang siya. Itinaas pa niya ang isang kilay para mahalata ng mga ito na galit siya.

“Name? Hindi na ako nene! At ano pa ‘yung isang sinabi mo?”

“What did I say? Hmmm…bella?”

“Bella pala ha! Ano ‘yan, singular ng belyas? Ito’ng sa’yo, ungas ka!”
Nanlaki ang mga mata nito nang bigla niya itong hampasin ng basket na dala. Dahil doon ay tumapon ang mga siopao na nasa loob ng kaniyang basket. Pero hindi pa siya nakontento roon at kinuha pa niya ang pasobrang sauce na nasa plastic at tinapunan niya sa damit ang kaharap. Noon nagtigil sa tawanan ang grupo. Tulala lahat ang mga ito sa ginawa niya. Maging siya rin naman ay nabigla sa ginawa. Tila siya binuhusan ng samalamig nang makita ang salubong na kilay ni Marco. Kunot na kunot rin ang noo nito at naniningkit ang mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa suot nito at sa kaniya.

“Caz*o! Why did you do that?!” galit na sabi nito habang pilit pinapagpag ang damit na naninikit sa dibdib nito.

“E kasi…sabi mo kasi, ano eh..” Bigla siyang nautal at hindi mahagilap ang salitang dapat isagot sa kaharap.

“What?!” bulyaw nito. “Did I say anything wrong?”

“You said me bella. Alam mo ba iyon? Mababang uri ng babae ang ibig sabihin noon, babaeng mababa ang lipad!”

“Perché? Ibon ka ba? Ah, siguro ay ikaw ang may kamag-anak na manok.”

“Huwag mo ‘kong binabastos!” hirit niya.

“I only called your name and it seems you didn’t hear me so I just called you bella! Kung ayaw mo, huwag mo!” anito sabay talikod. Malalaki ang mga hakbang nito at halatang galit. Ang mga kasama naman nito ay nakatingin sa kaniya. Pinanlakihan niya ito ng mga mata nang magsenyasan ang mga ito na lagot daw siya. “Ewan ko sa inyo! Mga ungas!”

“Nagalit si Pinoy bello, lagot ka, Rita!” tukso ni Edwin bago tuluyang tumalikod.

‘Pinoy bello? Siya si...siya si Pinoy bello na tinutukoy ni Mamay? Oh no....’


--- To be continued...

Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, SHARE, LIKE at COMMENT naman dyan, para ganahan yung writer at maipagpatuloy pa ang series na ito.

Meron ka din bang fan fictional stories na gusto mo i-bahagi sa amin? 

Maari mo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng email, send your original stories at dailybabbleph@gmail.com.

All that Glitters: A Shang Jewelry Fair - October 14 to 16


Shangri-La Plaza brings us a dazzling event, celebrating their 25th year with All that Glitters: A Shang Jewelry Fair happening from October 14 to 16 from 11 am to 8pm at the Grand Atrium.

Pinoy Bello in My Heart - Part 3

Pinoy Bello in my Heart - Part 3 (The Special-Siopao Cutie Story)

Written by: Amor Filia, Le Sorelle PublishingCaz*o – f*ck
Perchè – why / because

****************************************************************************

“PAGKATAPOS mong labhan ay isampay mo na agad ang mga damit, Rita. Sayang ang init ng araw. Hindi—

“Hindi matutuyo ang mga damit…” putol niya sa sinasabi ng inang si Lucia.

“Mabuti at alam mo!”

“Mamay naman, ikaw na ang makarinig ng dialogue na ‘yan eight times a week kung hindi mo pa makabisado.”

“Tatlong beses lang tayo maglaba sa isang linggo, huwag kang eksag.”

Kumunot ang noo niya at lumingon sa ina habang patuloy sa pagkusot ng mga puting damit. “Eksag?”

“Oo. Iyon daw ang tawag kapag sobra ang reaksiyon sa isang bagay, ganoon. ‘Yung parang pinalalala ang mga bagay-bagay sa mundo. Hindi mo iyon alam?”

“Baka exaggerated po, ‘Mamay.”

“Ayun nga. Pinaikli lang para mas sosyal.”

“Sosyal e ambaho nga ng tunog. Exag as in eksaj, ‘Mamay, hindi eksag na ang tunog ay basag.”

“Huwag mo nga akong sinisermunang bata ka! Pagbutihin mo ang kusot para pumuti ‘yang nilalabhan mo.”

“Mamay, kahit two years ako dito sa labahan ay hindi na puputi nang tulad ng dati ang mga ito. Dalawa lang ang solusyon dito, May.”

“Ano?”

“Tina o tapon. Titinain o itatapon.”

“Naku, ewan ko sa’yong bata ka. Puro ka kalokohan.” Iiling-iling ang ina habang inihahanda ang mga ipitan at hanger na gagamitin niya sa pagsasampay.

“Mamay, may itatanong pala ko sa inyo,” untag niya rito nang marinig na sumisipol-sipol pa ang ina habang nagha-hum ng paborito nitong kanta.

“Huwag lang pera, may isasagot ako diyan.”

Ngumiti siya. Sanay na siya sa kakulitan ng ina. “Matutuloy po ba akong mag-high school sa Maynila sa isang taon?” 

Ilang sandali na ay hindi pa rin kumikibo ang ina kaya tinawag niya ito. Lumingon naman ito sa kaniya.

“Alam mo, Rita, wala kaming hangad ng Papi mo kung hindi ang kabutihan ninyong magkakapatid. Ang kaso, hindi talaga tayo ipinanganak na masuwerte eh. Hindi naman kami tumitigil sa pagsusumikap pero parang walang usad.”

Kapag ganoon na ang topic ay nagiging seryoso na ang mamay niya. Lagi kasi nitong sinasabi na edukasyon lang ang maipapamana ng mga ito sa kanilang magkakapatid.

“Ayos lang, Mamay. Naalala ko lang ang tungkol doon nang makausap ko si Joya. Sa Maynila rin daw kasi siya magpapatuloy ng pag-aaral. Naalala ko tuloy ang mga kaklase ko roon.”

Bumuntong-hininga muna ito saka nagpatuloy. “Ganyan talaga ang buhay, para kang nakasakay sa alon at kung saan-saan ka ipinapadpad. Kapag nilabanan mo, mahirap hindi ba, pero kung sasabay ka sa agos, dadali ang lahat. Kaya ikaw, Rita, huwag kang masyadong madrama sa buhay. Isipin mong isa kang alon na hindi pumipirmis sa isang lugar. Huwag ‘yung kung saan ka mapunta e gusto mong doon ka na lang sa habampanahon.”

“E bakit narinig kong sinabi mo kay Tiyo Mario noon na huwag palipat-lipat ng trabaho dahil para siyang gumugulong na bato na hindi kinakapitan ng lumot? Sabi mo pa nang itanong ko noon ang ibig sabihin niyon, dapat ay masiyahan sa isang bagay at hindi paiba-iba ng isip. Ano ba talaga, Mamay?”

“E ibang usapin iyon. Basta ikaw, matuto kang mag-adjust at makibagay sa bawat lugar na pinupuntahan mo. Hindi iyong situwasyon ang gusto mong mag-adjust sa iyo.”

“Masama ba iyon, Mamay?” Piniga niyang mabuti ang isang damit na katatapos lang kusutin.
“Hindi naman pero kung hindi maganda ang buhay na nakagisnan mo, oo masama. Kasi habambuhay mo na lang mararamdaman na kawawa ka. Buong buhay mo, iisipin mong hindi ka masuwerte tulad ng iba.” Bumaling ito sa kaniya, seryosong-seryoso ang anyo. “Naintindihan mo ba?”

Umiling siya. “Ang alon, ‘May?”

Kinutusan siya nito nang marahan sa ulo.

“Aray naman!” daing niya na siyempre ay nagbibiro lang. Sa kabila ng murang edad ay malawak na ang isipan niya. Siguro ay dahil na rin sa dami ng dinanas niya sa buhay. Trese anyos lang siya pero sabi nga ng mama ni Joya na si Tita Johna ay para na siyang beinte anyos kung kumilos at magsalita.

Sa Maynila na lumaki at nagkaisip si Rita. Ang kaniyang mga magulang ay sina Simon at Lucia Gaviola. Mayroon siyang dalawang kapatid, sina Joan at Louise. Laki sa hirap kaya marunong sa buhay. Ang nanay niya ay dating nagtitinda ng bulaklak sa harap ng isang malaking simbahan habang ang tatay naman niya ay namamasukan sa isang talyer. Sa hapon ay gumagawa ng siopao ang mga ito na inilalako naman nilang magkakapatid. Nagisnan nila ang buhay na sa araw-araw ay nakikipagtunggali sa hirap. Na ang ihahain sa mesa ay walang kasiguraduhan. Pero sa kabila ng hirap ay pilit na itinataguyod ng mga magulang ang kanilang pag-aaral hanggang isang araw ay ibinalita ng ama na lilipat sila sa Bulacan, ang hometown ng kaniyang ina. May kapirasong lupa raw ang ina na minana sa mga magulang nito kaya doon sila nagtayo ng munting bahay. Nagsimula silang bumuo ng bagong buhay roon. Ipinagpatuloy nila ang pagtitinda ng siopao at kahit paano ay nakapagpatuloy sila ng pag-aaral na magkakapatid.

Nang minsang nakasalubong ng nanay niya si Nanang Maria ay inalok ito ng matanda ng trabaho. Kailangan daw nito ng paminsan-minsang assistance sa mga gawaing bahay at makakatulong sa pag-aasikaso ng mga halaman at hayupan nito. Dahil hindi naman araw-araw at flexible ang schedule na ini-o-offer ni Nanang Maria ay tinanggap iyon ng kaniyang ina. Idagdag pang malapit palang kaibigan ng nanay niya ang isang anak ni Nanang Maria na si Carina.

Hindi pa niya kahit minsan nakita ang kaibigan ng ina. Minsan sa isang linggo ay sumasama siya para tulungan ito sa trabaho nito sa bahay ng matanda at wala siyang natatandaang nakitang kahit isang picture ni Mrs. Canete. Gayonman ay madalas itong laman ng kuwento ng kaniyang ina.

“Siya nga pala, Rita, ano ang sabi ni Nana Maria kahapon nang ikaw ang pinapunta ko para magkatay ng manok?”

“Wala naman po. Magpagamot na daw kayo ‘pag hindi naalis ang sakit ng tiyan niyo.”

“Talagang mabait si Nana Maria, ano.”

“Oo nga po.” Tumayo siya at nagbomba ng tubig sa kaniyang batsa para sa pagbabanlaw.

“Alam mo, ganyan din si Carina, mabait at maalalahanin.”

“Ano po ba ang hitsura ng Carina na ‘yon, Mamay?” curious niyang tanong.

“Maganda, siyempre. Bestfriend ko iyon noong araw eh. Minana niya sa tatay niya ang may pagkasingkit niyang mga mata, ang dimple naman niya ay kay Nanang Maria.”

“Bakit hindi ko siya nakita ni minsan sa bahay ni Nanang? Kahit pictures, wala.”

“Naku, ganyan talaga ‘yang si Carina. Walang kahilig-hilig sa mga ganyang bagay. Saka nasa Milan siya ngayon kasama ang anak at asawang Italiano.”

“Naku, ang guwapo siguro ng anak niyang bestfriend niyo, Manay, ano. Foreign bangus eh.”

“Anong foreign bangus ang sinasabi mo diyan?”

“Mestisong bangus, ‘May. Ang dami niyo nang natututunan sa akin ha, in fairness.”

“Ang taba nga ng utak mo, anak, purong-puro.” Tumawa ito at napanguso naman siya. “Guwapo talaga ang anak ni Carina. Maputi saka ang taba-taba noong huling makita ko sa pictures na ipinakita ni Nana Maria.”

“Baka kapatid siya noong masungit na inglesero doon sa bahay ni Nanang.”

“Sino iyon?”

“Ewan ko po. Nakakahiya namang magtanong kay Nanang eh, baka sabihan ako ng FC.”

“Flag ceremony?”

“Feeling cute, Mamay.”

Nang tingnan siya nito na tila hindi ito naniniwala ay tumawa siya. “Okay, feeling close,” aniya saka humagikgik.

“Baka nga kapatid iyon ni Pinoy bello. Hindi ko alam kung ilan ang naging anak nilang mag-asawa eh.”

“Pinoy bello?”

“Iyon ang nakasulat sa likod ng picture ng batang mataba eh.”

“Ano kaya ang ibig sabihin niyon?” napapaisip niyang tanong sa sarili.

“Aba’y malay ko. Kung mestiso ‘yung nakita mo, malamang ay anak nga ni Carina. Nabanggit ni Nana Maria na uuwi nga ang apo niya kay Carina ngayong buwan eh. Mataba ba?”

Umiling siya. “Ayos lang.”

“Anong ayos? Mataba, payat, may pandesal ba o wala?”

“Hinubaran ko ba, Mamay? Siyempre, hindi ko po nakita.”

Kinutusan na naman siya ng ina at this time ay natawa na siya nang bonggang-bongga. “Itanong ba naman kasi kung may abs eh. Baka pizza sa sikmura meron iyon, sa Italia galing ‘di ba?”

“Aba’y bakit naman ‘yung kapitbahay nating si Charito, hindi ba at Italiano si Severin, ang napangasawa niya? Aba, kahit nakadamit iyon ay namumutok sa abs ang katawan. Hulmang-hulma.”

“Nabasa ko sa isang magazine sa parlor diyan sa kanto na ang mga European daw ay health conscious talaga. Baka good muscles talaga ‘yung nasa katawan ni Tito Seve dahil sa kakatakbo at kaka-exercise sa Italia.”

“Umingos ang kaniyang ina. “Maka-Tito Seve ka. Pamangkin? Pamangkin?”

“Yes, Mamay, tuwing Pasko sa Manila, pamangkin nila ‘ko, remember!” Nagkatawanan silang mag-ina.

Si Severin Almonte ay isa ring Fil-Italian na napangasawa ng kapitbahay nilang si Charito. Guwapo rin ito at mabait at halatang masayang-masaya ang kaniyang Tita Chat sa piling nito. Ang totoo ay bata pa si Charito o Chat, gayon din si Seve pero dahil mag-asawa na ang mga ito, feeling niya ay mas tamang tawagin ang mga ito bilang tito at tita sa halip na ate at kuya. 

Maganda ang love story ng dalawa at paborito niyang ipakuwento iyon sa ate ni Chat na si Tat. Mas close kasi sila nito dahil may bahagyang kasungitan si Chat kompara sa kapatid. Si Tat naman o Crisanta ay una nang naikasal kay Shann Dorantes, ang multimillionaire na kamukha ni Daniel Henney. Mas cute ang love story ng dalawa na nagsimula raw sa gayuma.

“Hoy, Rita! Narinig mo ba ‘ko? Kanina pa kita tinatanong kung bakit pangiti-ngiti ka. Nag-iimagine ka na naman ng mga guwapong artista ano?”

“Nay, masama ang mambintang huh. Bad po.” Tumayo siya at kinuha sa ina ang mga hanger na gagamitin sa pagsasampay.

“E bakit pangiti-ngiti ka at umiikot pa ang mga mata mo diyan?” 

“Naisip ko lang po si Tita Chat at Tito Seve, ganoon din si Tito Shann at Tita Tat. Nakaka-in love po kasi ang mga kuwento nila.”

“Ilang taon ka na nga ulit, anak?”

“Fifteen po.”

“’Yung totoo?”

“Fourteen, ‘May.”

“Call a friend.”

“Okay, trese.” Nag-pout siya at saka tumalikod dala ang mga isasampay.

“Manong mag-aral munang mabuti at hindi lab-lab story ang nasa utak, hane. Mag-aral para sa pagkakaedad ay may ilalaman sa sikmura. Ang pag-ibig kapag walang laman ang tiyan ay lumilipad sa bintana. Tandaan mo ‘yan, Miss Nene!”

Lumabi siya nang marinig mula sa likuran ang sigaw ng ina. Lumabas na siya ng bahay at isinampay ang mga dalang damit.

“HUWAG mong sabihing wala kang girlfriend sa Italia, pare. Hindi kami maniniwala.”


--- To be continued...

Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, SHARE, LIKE at COMMENT naman dyan, para ganahan yung writer at maipagpatuloy pa ang series na ito.

Meron ka din bang fan fictional stories na gusto mo i-bahagi sa amin? 

Maari mo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng email, send your original stories at dailybabbleph@gmail.com.

Fil-Aussie beauty Catriona Gray wins Miss World Philippines 2016


Catriona Gray is a 22-year-old model half-Filipina and half-Australian from Cairns, Queensland Australia. She moved to the Philippines after completing her high-school studies to pursue entertainment and fashion industry this was according to her YouTube account.